Моля, излекувайте Албена и спечелете 10,000 Евро.

Условия и правила за изплащане на награда от 10,000 (десет хиляди) евро на лекар или медицински екип, който постигне пълна ремисия за Албена Борисова-Петкова

  1. Дефиниция на „пълна ремисия“ - пълна ремисия означава, че резултатите от всички образни, кръвни и мануални изследвания показват, че всички признаци на онкологичното заболяване са изчезнали. Някои лекари също се позовават на пълна ремисия като "липса на доказателства за заболяване".
  2. За наградата може да претендира всяко лице със или без медицинска специалност и гражданин на всяка държава по света, но само след представянето на медицински документи (образни и кръвни изследвания), които доказват постигането на пълна ремисия.
  3. Наградата от 10,000 (десет хиляди) евро се определя и изплаща само и единствено от лице с юридическа правоспособност, което преглежда всички медицински доказателства (документи и резултати от изследвания) преди изплащането на наградата.
  4. Медицинските документи, които доказват постигането на ремисия, трябва да бъдат предоставени в електронен вид или на хартиен носител.
  5. Наградата се изплаща в брой или чрез банков превод до 72 часа след прегледа на медицинските документи, доказващи постигането на пълна ремисия.

Моля, ако притежавате знания, умения, медикаменти или предписания, които могат да доведат до постигането на пълна ремисия на Албена да се свържете на посочения телефон или ел. поща.

Благодаря ви.